Dita e Tokës – Earth Day

Dita e Tokës   Më 22 prill, më tepër se 1 miliard njerëz marrin pjesë në fushatat kushtuar “Ditës së Tokës”, shpallur qe prej vitit 1970. Edhe në Shqipëri kjo

World Book and Copyright Day

World Book and Copyright Day A yearly event on April 23rd   World Book and Copyright Day (also known as International Day of the Book or World Book Days) is a yearly event on

International Dance Day

International Dance Day (IDD) every year on the 29th April In 1982 the Dance Committee of the ITI founded International Dance Day to be celebrated every year on the 29th April, anniversary

International Jazz Day

International Jazz Day is a yearly event on 30 April   International Jazz Day is a yearly event on 30 April, organized by UNESCO to celebrate “the virtues of jazz as an educational tool, and

Dita e Luleve në Shkodër

Dita e Luleve në Shkodër   6-Maji në Shkodër festohet si dita e luleve. Shkodra ka më shumë se 150 tekste këngësh ku flitet për lulet, ndërkohë që dhe piktorët

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve 1 Qershor 1 Qershori, Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. Në këtë ditë fëmijët bëhen qendra e vëmendjes në mbarë botën dhe shumë aktivitete u kushtohen vetëm atyre.

Dita e Tokës – Earth Day

Dita e Tokës   Më 22 prill, më tepër se 1 miliard njerëz marrin pjesë në fushatat kushtuar “Ditës së Tokës”, shpallur qe prej vitit 1970. Edhe në Shqipëri kjo

World Book and Copyright Day

World Book and Copyright Day A yearly event on April 23rd   World Book and Copyright Day (also known as International Day of the Book or World Book Days) is a yearly event on

International Dance Day

International Dance Day (IDD) every year on the 29th April In 1982 the Dance Committee of the ITI founded International Dance Day to be celebrated every year on the 29th April, anniversary

International Jazz Day

International Jazz Day is a yearly event on 30 April   International Jazz Day is a yearly event on 30 April, organized by UNESCO to celebrate “the virtues of jazz as an educational tool, and

Dita e Luleve në Shkodër

Dita e Luleve në Shkodër   6-Maji në Shkodër festohet si dita e luleve. Shkodra ka më shumë se 150 tekste këngësh ku flitet për lulet, ndërkohë që dhe piktorët

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve 1 Qershor 1 Qershori, Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. Në këtë ditë fëmijët bëhen qendra e vëmendjes në mbarë botën dhe shumë aktivitete u kushtohen vetëm atyre.