Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Porto Palermo – Art Kontakt International Festival 2014

08/08/2014 - 10/08/2014

uncharted porto palermo

Please See below for English version 

Uncharted” do të quhet Art Kontakt Festival 2014 që do të organizohet më 8 dhe 9 Gusht, në Kalanë e Porto Palermo-s.

Ky është edicioni i tretë i këtij festivali të artit bashkëkohor, i cili tashmë ka marrë formën e një bienaleje ndërkombëtare. Janë rreth 25 artistë pjesëmarrës, të cilët do të paraqesin punët e tyre në teknika të ndryshme si video-art, piktura, fotografi, perfomanca, instalacione etj.

Art Kontakt Festival 2014, do të jetë një pikë takimi i artistëve që do të vijnë nga Shqipëria dhe vende kryesisht te Ballkanit dhe Mesdheut. Qëllimi i këtij festivali është të sjellim në qendër të vëmendjes tendencat e artit bashkëkohor në Shqipëri dhe në nivel ndërkombëtar, zhvillimin e artit multi-disiplinor në Shqipëri, shkëmbimin e praktikave artistike midis artistëve dhe organizatave kulturore të rajonit, për të forcuar rrënjët e bashkë-ekzistencës në rajonin tonë nëpërmjet artit dhe kulturës. Ajo gjithashtu synon dhe shfrytëzimin e trashëgimisë kulturore, duke përdor monumentin e kulturës si faktor tërheqes gjatë sezonit veror, si dhe në funksion të zhvillimit ekonomik dhe social.

Në larminë e aktiviteteve të këtij Festivali të Artit Bashëkohor, do të ketë mjaft risi dhe prurje origjinale projektesh artistike, workshop-e dhe performanca. Një seksion i veçantë informative do t’i dedikohet projektit të Adrifort. Publikut dhe mediave do t’i jepet një informacion mbi rëndësinë e projektit Adriford si dhe rëndësinë e partneritetit privat e publik në fushën e menaxhimit të trashëgimisë kulturore. I përfshirë do të jetë edhe një projekt artistik, audio-vizual i producentit muzikor Leonard Toma, i cili do të projektojë imazhe të fortifikimeve Adrifort, të shoqëruara me një përzierje të tingujve të muzikës elektonike me atë të traditës së vendeve të Adriatikut dhe Jonit.

Përveç artit pamor, ky festival do të pasurohet me tingujt live të muzikës bashkëkohore ekperimentale, të Dj-ve të ardhur nga vendi dhe rajoni, muzikë, e cila do zgjasë deri në orët e para të mëngjesit, si dhe shumë surpriza të tjera për publikun.

UNCHARTED do të prezantojë video dokumentarin final në Venice International Performance Art Week (Java e Artit Ndërkombëtar të Venecias) që do të organizohet më 13 – 20 dhjetor 2014. Video do të jetë një prezantim i ngjarjeve artisitike që do ndodhin për gjatë dy ditëve të Art Kontakt Festival 2014. Ky është një bashkëpunin i gjatë dhe i vazhdueshëm, i cili i ka fillesat e tij në vitin 2007 me organizatorët e këtij festivali, Andrea Pagnes dhe Verena Stenke me Art Kontakt. Venice International Perfomance Art Week është një ngjarje e rëndësishme e artit të performancës dhe qëllim i këtij bashkëpunimi me Art kontakt është promovimi i artistëve e artit bashkohor shqiptar. Në këtë ngjarje do marrin pjesë më shumë së 50 artistë ndërkombëtar me performancat e tyre. Për më shumë ju lutem vizitoni faqen:

Në facebook: Venice International Performance Art Week
Web: http://www.veniceperformanceart.org/index.php

 Emrat e artistëve pjesemarrës të Festivalit "UNCHARTED", me titujt dhe mediumin e punëve të tyre përkatëse www.artkontakt.al

...

Programi i Art Kontakt Festival 2014

E Premte | 8 Gusht 2014, Porto Palermo

18:00
Pritja e sponsorve, gazetarëve dhe të ftuarve specialë

19:00
Hapja për publikun e ekspozitës “UNCHARTED”

19:30
Workshop me artistë ndërkombëtarë: “Të shndërrosh një kastravec në turshi. Proçesi i ndërmjetëm..”
me pjesemarrjen e artisteve: Iva Lulashi, Sulltane Tusha, Barbara Prenka ,Thomas Braida Enej Gala, Nežka Zamar, Justine luce, Edison Pashkaj, Aleksander Velišček, Alberto Caruso

20:00
Tirana Art Lab prezanton: Ilir Lluka “Metamorphic narratives”/sound performance

21:00
Performanca live “A Dna Poetry” , Arbies Rbs Konomi/Artes Ferruni

22:00 Live concert dhe dj/vj deri në orët e para të mëngjesit

Në agim
Takim tek “(B)arka e Solidaritet

E Shtunë | 9 Gusht 2014

17:00
Workshop: Shkëmbim eksperiencash dhe idesh në praktikat bashkëkohore artistike

19:00
Vizita në ekspozitën “UNCHARTED”

Projeksioni i filmit dokumentar me metrazh të mesëm “Not a carwash” (50’), i cili pasqyron betejën mes studentëve dhe policisë në Akademinë e Filmit dhe Multimedias “Marubi”. Ngjarja që ka ndodhur në vitin 2009. Ky film është realizuar në 2012, nga Gentian Koçi, i cili është producent, regjizor, drejtor fotografie dhe montazhier i këtij filmi. Pas filmit diskutim i hapur mbi raportin art/ pushtet/ media, prespektivën e artistëve dhe kineastëve të rinj në kushtet e ekonomisë së tregut, çështja e audiencës në Shqipëri etj.

20:00
Performanca live “Multiplicity”, Klod Dedja/Ema Andrea

21:00
Performanca live “Sorry”, Beskida Kraja

22:00- 04.00
Live concert &dj/vj performance

Në agim
Takim tek “(B)arka e solidaritet

E Djelë | 10 Gusht 2014

12:00
Ceremonia mbyllëse e Festivalit
VIDEOS, PHOTOGRAPHY, PERFORMANCES, WORKSHOPS, INSTALLATIONS, DJ& LIVE ACTS

The program of Art Kontakt Festival 2014

Friday | August 08, 2014, Porto Palermo

18:00
Reception for sponsors, journalists and special guests

19:00
Open public entrance to the exhibition “UNCHARTED”

19:30
Workshop with international artists: “Transforming a cucumber into a pickle. The process in between”
With the participation of the artists: Iva Lulashi, Sulltane Tusha, Barbara Prenka ,Thomas Braida, Enej Gala, Nežka Zamar, Justine luce, Edison Pashkaj, Aleksander Velišček, Alberto Caruso

20:00
Tirana Art Lab presents: Ilir Lluka “Metamorphic Narratives”/sound performance

21:00
Live performance “A Dna Poetry”, Arbies Rbs Konomi/Artes Ferruni

22:00 -04.00
Live concert & DJ/VJ until the early hours of the morning

At dawn
Meeting on the “(B) ark of Solidarity

Saturday | August 09, 2014

17:00
Workshops: Exchange experiences and ideas on contemporary artistic practices

19:00
Visits to the exhibition “UNCHARTED”

Display of the documentary film, “Not a carwash” (50′), which reflects the battle between students and police at the Academy of Film and Multimedia “Marubi”, an event that occurred in 2009. This film is realized in 2012 by Gentian Koçi, who is a producer, director, director of photography and editor of this film. After the film, an open discussion on the rapport between art, authority and media, the perspective of artists and young filmmakers in the present market economy conditions, the issue of audience in Albania, etc.

20:00
Live performance “Multiplicity” Klod Dedja/Ema Andrea

21:00
Live performance “Sorry” Beskida Kraja

22:00-04.00
Live concert &dj/vj

At dawn
Meeting on the “(B) ark of Solidarity

Sunday | August 10, 2014

12:00
Closing ceremony of the Festival

...

ART KONTAKT FESTIVAL 2014  8/10 August - Porto Palermo, ALBANIA. 
The concept of the festival ... Uncharted is an unknown factor. It is a puzzle in which we attempt to use rational schemes and scientific rigor to offer a logical explanation of place. As in the Arboretum of David Byrne we try to create a mental map of an imaginary territory. In this place photographs, videos, drawings, installations and poetic conceptual performances, constitute the landscape of the artist’s mind. The ways in which these works come together, collide and intertwine diagrammatically outline the many facets of this festival. The relationships, connections and synergies that arise spontaneously are the final product of a long process of collecting, making and welcoming, expressing the experience and vision of artists to the world and society. The artists and selected works in this edition of this festival represent a pattern of artistic and spiritual practices that, in reflecting notions of geographic boundaries, become the focal points of this imaginary map. Here culture transcends the event to become a critical deposit of meaningful and of re-creative processes of personal life and spiritual experiences. Culture, which is constantly is reproduced and developed with the live audience becomes a natural part of the festival. In this context, cultural product enriched with emotions, perceptions and interpretations that transform the value and meaning, shifting the main axis of the simple memory of the past, to the strategic vision of the future. The creative process that characterizes the festival is not just simply an artistic, musical or spectacular journey, but it is an individual and collective experience in a place as imaginary as real; where stories are experience, where listening is identity and where looking is memory. In an essay about memory J. Le Goff reminds us that this is what feeds the story, which in return nourishes it and transforms it. In saving the past, the memory is designed to serve the present and the future. This festival is Uncharted precisely because this space will transcend known history, becoming a place where unknown stories are born.
UNCHARTED will present the final video documentary at Venice International Performance Art Week, which will be held on 13 to 20 December 2014. The video will be a presentation of artistic events that will occur during the two days of Art Kontakt Festival 2014. This is a long and continuous cooperation, which has its beginnings in 2007 with the Venice festival organizers, Andrea Pagnes, Verena Stenke and Art Kontakt. Venice International Performance Art Week is an important event of art performance, and the purpose of this collaboration with Art Kontakt is the promotion of Albanian contemporary artists. More than 50 international performance artists will be present with their work. For more info please visit:
Facebook: Venice International Performance Art Week
Web: http://www.veniceperformanceart.org/index.php
We are making known the names of the participating artists of the "UNCHARTED" Festival, with the medium and the titles of their own works.
Please visit www.artkontakt.al

Leave a Reply